Næringsbygg

Næringsbygg

Skeie Bygg AS leverer også mange typer næringsbygg. Rorbuanlegg, servicebygg, butikklokaler, naust, barnehage, leilighetskomplekser, driftsbygninger i landbruket for å nevne noe.

Kontakt oss om næringsbygg